Welkom bij de begroting van de gemeente Bronckhorst

Dit is de programmabegroting van de gemeente Bronckhorst voor de jaren 2024 tot en met 2027. Hierin staat het bestaande beleid uitgewerkt met de voorstellen vanuit de Perspectiefnota 2024-2027.

lees de volledige inleiding