iconWe werken dienstverlenend en activiteitgericht

We zijn een dienstbare overheid door goede dienstverlening

We willen een dienstbare overheid zijn zodat inwoners, ondernemers en organisaties zich door de gemeente gehoord en gesteund voelen. Dienstverlening is van de hele organisatie; van alle medewerkers en bestuurders. De veranderende samenleving vraagt om het gericht aanbieden van onze dienstverlening. Hierin is vertrouwen tussen inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente de basis. Onze communicatie richt zich op hen als doelgroepen, zodat we ze goed leren kennen om maatwerk in onze dienstverlening mogelijk te maken. De inwoner kiest zelf het contactkanaal. Wij zijn online bereikbaar. Daarnaast is er altijd persoonlijk contact met een medewerker of bestuurder. We zorgen voor tijdig contact en complete, concrete antwoorden en adviezen. We staan altijd open voor verbetering van onze dienstverlening. In het uitvoeringsprogramma Dienstverlening staat hoe we aan een optimale dienstverlening werken.

We herijken onze dienstverleningsvisie

Onze huidige dienstverleningsvisie ‘Onze dienstverlening is ons visitekaartje' loopt tot het eind van 2024. We werken in 2024 aan het vernieuwen van de visie, gebaseerd op het coalitieprogramma 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst' met als onderdeel 'Optimale dienstverlening'. De nieuwe visie maken we voor de periode 2025-2028.

We stimuleren en ontwikkelen activiteitgericht werken

De afgelopen jaren deden we als gevolg van de coronacrisis nieuwe inzichten op over werken op afstand en een nieuwe manier van werken op kantoor. De positieve ervaringen uit de afgelopen periode houden we vast en combineren we met een flexibele manier van werken. Zo ontstond het 'huis van verbinding'. Daarin staat ontmoeten en verbinden van collega’s en inwoners centraal, onafhankelijk van locatie en tijd.

We zoeken de balans tussen gedrag, cultuur en voorzieningen in het 'huis van verbinding'

We blijven activiteitgericht werken ontwikkelen en stimuleren, zowel op het component gedrag en cultuur als op de fysieke en digitale inrichting ter ondersteuning daarvan. Het succes van activiteitgericht werken hangt af van een goede informatievoorziening en automatisering (ICT), het bewust maken van keuzes waar en hoe we ons werk doen (personeel en organisatie) en de juiste werkplekken en overlegruimten (facilitaire zaken). Voor concrete resultaten verwijzen we naar de drie onderdelen Informatisering en automatisering, Personeel en organisatie en Facilitaire zaken.