iconInleiding

We voeren situationeel grondbeleid bij gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat we per locatie onderzoeken welke rolopvatting voor de gemeente aansluit bij het te realiseren beleidsdoel of samenspel van beleidsdoelen, waarbij sprake is van een ruimtelijke opgave. In sommige situaties is een actieve rol benodigd. Dan kopen we zelf grond en transformeren dat tot uitgeefbare grond voor het gewenste beleidsdoel. In deze paragraaf benoemen we waar we een taak voor Bronckhorst zien en waar niet.