iconLopende grondexploitaties

In Bronckhorst hebben we op dit moment geen lopende grondexploitaties meer met uitzondering van industriepark Zelhem. We verwachten in 2024 meerdere grondexploitaties te openen binnen de administratie, waarbij de nadruk ligt op woningbouwlocaties. Medio 2024 is pas de opbrengstverwachting door grondverkoop in beeld te brengen. De resultaten maken we kenbaar via tussenrapportages en de jaarstukken.

Qua grondverkopen verwachten we nog inkomsten van de bedrijventerreinen (Zelhem). De beschikbaarheid van het resterende perceel en het moment van verkoop is afhankelijk van de herstructurering. Naar verwachting kan die kavel van 3.500 m2 medio 2025 op de markt komen.

Van de verkoop van vrijkomend maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen en multifunctionele accommodaties, gaan de opbrengsten naar de Algemene middelen. Alleen van de VO-school en de multifunctionele accommodatie in Keijenborg gaat het naar de nieuwbouw. Daarom nemen we specifiek hier die opbrengsten niet op.

Grondexploitatiemodel

We werken aan het opzetten van een administratieve omgeving die het actieve ontwikkelproces van Bronckhorst ondersteunt. We kunnen dat medio 2025 gebruiken. Tot dat moment doen we ervaringen op binnen een simulatieomgeving voor het projectmatig werken binnen Excel. De ervaringen die wij daarbij opdoen, helpen bij de ontwikkeling van de gewenste administratieve omgeving. In de Perspectiefnota 2025 lichten we meer toe over de voortgang hierin.

Budgetten

Het openen van een grondexploitatie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De benodigde documenten ontwikkelen we tijdig en leggen we voor ter besluitvorming.