iconKengetallen

Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:

Omschrijving

Stand voorziening 31-12-2023

Benodigde jaarbudget

Jaarlijks gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

3.249

1.088

941

n.v.t.

n.v.t.

Wegen

n.v.t.

6.927

n.v.t.

n.v.t.

Openbaar groen

n.v.t.

3.988

n.v.t.

n.v.t.

Riolering

465

3.675

691

n.v.t.

n.v.t.

Afval

673

3.372

n.v.t.

n.v.t.

Begraafplaatsen

2.730

584

n.v.t.

n.v.t.

Materieel

n.v.t.

979

n.v.t.

n.v.t.

Totalen

7.118

20.612

1.632

Bedragen in €

We kennen vier voorzieningen. Bij twee voorzieningen ligt er een plan onder waaraan het jaarlijks gereserveerde bedrag gekoppeld is, het in het jaar verwachte groot onderhoud.