iconOnderhoud gebouwen

We onderhouden onze gebouwen volgens de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 2019-2048. Deze actualiseren we iedere vier jaar. Dat doen we nu in 2027.

Wij hebben 31 gebouwen:

  • Brandweergarages, bibliotheken, gymzalen, sporthallen, peuterspeelzalen, begraafplaatsopstallen, gemeentewerven en overige gebouwen maken onderdeel uit van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).
  • Woningen behoren tot deelprogramma 2A Passend wonen (2.1.2).
  • Vrijgekomen accommodaties, met name voormalige schoolgebouwen, vallen onder de betreffende deelprogramma’s.

Relevante ontwikkelingen

We verduurzamen onze sporthallen

We verduurzamen de komende jaren de vier gemeentelijke sporthallen. Nieuwe plannen hiervoor beschrijven we in de deelprogramma's 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2) en 3B Duurzaamheid (2.1.3).

Financiën

We voeren het onderhoud binnen de kostenraming uit. De jaarlijkse storting in de egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties nemen we volgens de geïnventariseerde onderhoudsbehoefte in de begroting op.