iconWe hebben de risico's in beeld

De financiële positie van Bronckhorst is gezond. Natuurlijk kijken we jaarlijks of we maatregelen moeten treffen om risico's te beheersen. Risicomanagement heeft onze blijvende aandacht. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2) las u hierover meer.