iconIndicatoren en risico's Algemene dekkingsmiddelen

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Bron

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Gelderland 2023

Gemiddelde WOZ waarde woning (x € 1.000)

CBS 2023

303

352

419

365

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2023

877

958

936

876

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2023

917

1.013

988

938

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 13-09-2023

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Extern - Het Rijk gebruikt vanaf 2026 een andere verdelingssystematiek

Het Rijk vanaf 2026 een andere verdelingssystematiek gebruikt. Hierdoor ontstaat er in 2026 een zogenaamd ravijnjaar. Voor 2026 zijn we deels gecompenseerd maar voor 2027 e.v. jaren blijft het gat

Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat; Niet financieel - Doelstellingen niet worden gehaald

50%

€ 4.000.000

13,58%

-

Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en macro economische impact

De rijksbegroting wordt aangepast vanwege andere keuzes (zoals meer geld naar defensie) wat kan leiden tot verdere verlaging van het gemeentefonds

Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat

50%

€ 1.000.000

3,37%

-

Extern - Inflatie

De inflatie onvoldoende wordt gecompenseerd

Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat

25%

€ 1.000.000

1,68%

-

Mens - Onjuiste belastingaangifte

Naar aanleiding van controles door de belastingdienst correcties worden opgelegd vanwege onjuiste aangiften OB en BCF

Financieel - Fout wordt geëxtrapoleerd naar de totaal geclaimde btw over de nog niet afgesloten (belasting) jaren en wordt teruggevorderd verhoogd met een boete en rente

30%

€ 300.000

<1,00%

-

Mens - Het onvoldoende vermogen van de medewerkers te signaleren en/of het tot hun taak rekenen de leidinggevende te informeren

Management keuzes maken gebaseerd op onjuiste (management) informatie

Financieel - Middelen op de verkeerde zaken worden ingezet

50%

€ 100.000

<1,00%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).