iconIndicatoren en risico's overhead

Lokale indicatoren

Verplichte landelijk vastgestelde indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2024

7,57

7,84

7,84

7,85

8,40

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2024

7,28

7,46

7,67

7,59

7,61

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Begroting 2024

706

733

785

762

785

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Begroting 2024

10,1%

9,6%

7,5%

0,99%

0,95%

Overhead (% van totale lasten)

Begroting 2024

10,5%

11,4%

12,1%

12,3%

12,0%

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis)

Er zich een beveiligingslek voordoet waar misbruik van gemaakt wordt

Financieel - Er extra kosten worden gemaakt; Niet financieel - Een beveiligingslek imagoschade met zich meebrengt op landelijk niveau

25%

€ 3.000.000

5,08%

5 (Landelijk)

Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en militair strategische ontwikkeling tegen NAVO

Zich cyberaanvallen voordoen. De voorbeelden zijn er al met DDOS aanvallen bij overheidsinstellingen en nutsbedrijven maar dat kan veranderen in echte cyberaanvallen

Financieel - Uitval communicatie/internet optreedt en er geen informatie in brede zin en geen dienstverlening (energiebedrijven, telefoon en internetproviders) is

25%

€ 1.000.000

1,68%

-

Mens - Misleiding/fraude door de ambtenaar en/of Integriteitskwestie; Organisatie - Personeel past niet meer binnen formatie na reorganisatie; Organisatie - Gebrekkige dossiervorming

Werknemer(s) worden ontslagen

Financieel - Wachtgeldverplichting komt; Niet financieel - Onvrijwillig ontslag leidt tot plaatselijke of regionale imagoschade

50%

€ 250.000

<1,00%

4 (Regionaal)

Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens

Er datalekken ontstaan door ten onrechte verstrekte persoonsgegevens

Financieel - Er claims worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken schadelijk wordt voor het imago van de organisatie op landelijk niveau

20%

€ 500.000

<1,00%

5 (Landelijk)

Extern - Economische situatie

Medewerker fraude pleegt

Financieel - Financiële schade en kosten voor onderzoek ontstaan; Niet financieel - Regionale imagoschade ontstaat

10%

€ 1.000.000

0,67%

4 (Regionaal)

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).