Welkom bij de begroting van de gemeente Bronckhorst

Dit is de programmabegroting van de gemeente Bronckhorst voor de jaren 2020 tot en met 2023. Deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Op donderdag 7 november 2019 zal de gemeenteraad deze begroting behandelen en vaststellen. Het geeft u inzicht in het te voeren beleid en beheer in 2020 en verder.

lees de volledige inleiding