iconOnderhoud materieel

Materieel is nodig voor een effectieve en efficiënte uitvoering. Voor het vervangen van materieel vormen de afschrijvingstermijnen in de "Financiële verordening Bronckhorst 2017" (art. 9, bijlage 1) de basis.

Stand van zaken

Voor de aanschaf van materieel maken we gebruik van een vervangingsplanning die we jaarlijks actualiseren. Een passend machinepark bij het huidige werkpakket, doelmatige inzet van materieel en personeel en zo duurzaam als mogelijk, zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Relevante ontwikkelingen

In 2020 worden 2 tractoren, 2 kleine pick-up bussen, de houtsnippercombinatie, zoutstrooiers en enkele kleinere items vervangen.

Financiën

Tot en met 2022 is er voor € 560.000 aan vervangingen gepland, in 2020 voor € 375.000. De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).