iconAlgemeen

In Programma 3 werken we aan het bevorderen van ondernemerschap en geven we invulling aan de transitie Duurzaamheid en de speerpunten Economie, Ondernemerschap en Toerisme. Belangrijke kaders hierbij zijn de "Economische agenda" (2018), de "Routekaart Energietransitie" en de Regionale uitvoeringsagenda duurzame energie Achterhoek (2017).

Het programma bestaat uit twee deelprogramma's:

3A Economie: hierin willen we het maatschappelijk en innovatief ondernemen stimuleren en realisatie van kansrijke sectoren bevorderen.

3B Duurzaamheid: hierin zijn de aandachtspunten energieneutraal, het klimaat en het milieu.