iconAlgemeen

In programma 4 richten we ons op de transitie van de Dienstbare Overheid en het speerpunt Regionale samenwerking. We willen een gemeente zijn die van buiten naar binnen werkt. Dat betekent dat we als organisatie en bestuur continu in ontwikkeling zijn. De komende periode ligt het accent op heroriëntatie, aanscherpen en verhelderen van onze focus en werkwijze. Belangrijk kader in dit programma is de "Achterhoek Visie 2030". Dit jaar staat in het teken van het ontwikkelen en indienen van projecten voor de Regiodeal. We nemen in een aantal projecten deel.

Het programma heeft één deelprogramma (4A Besturen) waarin de accenten verder uitgewerkt worden.