Welkom bij de begroting van de gemeente Bronckhorst

Dit is de programmabegroting van de gemeente Bronckhorst voor de jaren 2021 tot en met 2024. Deze is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en voorgesteld wordt om deze op donderdag 5 november 2020 door de gemeenteraad te laten behandelen en vast te stellen. Het geeft u inzicht in het te voeren beleid en beheer in 2021 en verder.

lees de volledige inleiding