iconInleiding

Een goede bedrijfsvoering is belangrijk. Zowel voor onze interne organisatie als voor onze dienstverlening. Door de coronacrisis wordt hybride werken het ‘nieuwe normaal’. Dit biedt veel nieuwe kansen, maar vraagt tegelijkertijd om flexibiliteit. Daarnaast hebben wij extra aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. Wat dit betekent voor onze bedrijfsvoering beschrijven we in deze paragraaf.