iconOntwikkelingen

Om onze ambities te bereiken doen wij voorstellen voor duurzame investeringen zoals de bouw van een VO-school in Vorden en de reconstructie van de Bloemenbuurt in Zelhem. Het uitgangspunt daarbij blijft om de kapitaallasten van die investeringen te dekken uit de begrotingsruimte. Aanvullend zetten wij een deel van de Algemene reserve in. Dat doen we als bestemmingsreserve Kapitaallasten investeringsagenda. U leest hierover meer in de financiële begroting (3.3.1).