iconInleiding

Bronckhorst voert een faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat wij alleen grond of vastgoed aankopen als daarvoor een specifiek beleidsdoel is. En als maatschappelijke organisaties of marktpartijen dit niet kunnen realiseren. In deze paragraaf benoemen we waar we een taak voor Bronckhorst zien en waar niet.