iconDe klimaatbebegroting is nog in ontwikkelfase

De klimaatbegroting brengt in beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende klimaat. De klimaatbegroting is een instrument in ontwikkeling. Het laat cijfers zien en linkt het behalen van de klimaatdoelstellingen aan deze cijfers. Er is recent een Monitor Energietransitie beschikbaar gekomen. We hebben nog niet alle cijfers beschikbaar. Zoals de cijfers over de gerealiseerde reductie.

We zorgen dat we de juiste cijfers hebben

Het komende jaar benutten we om tot een volledige set van verifieerbare cijfers te komen voor het realiseren van klimaatdoelstellingen per project. We gebruiken hiervoor de cijfers van het CBS en de landelijke klimaatmonitor databank. Deze kunnen we dan gebruiken voor het monitoren van resultaten in Bronckhorst. En we kunnen vergelijkingen met andere gemeenten maken (benchmarking).

Welke thema’s monitoren we?

De thema’s die we kunnen monitoren zijn gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie/bedrijven, eigen organisatie en productie duurzame energie.