iconWat is de doelstelling van ons energiebeleid?

Besparen is doel nummer 1

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een continue verbetering van de energie-efficiëntie en minder CO2-uitstoot van de organisatie. De grootste CO2-vermindering bereiken we door de energie die niet wordt verbruikt. We moeten de energievraag dus zoveel beperken. En het liefst zoveel mogelijk energie zelf opwekken.

Wat we wél gebruiken, wekken we duurzaam op

De doelstelling is om in 2030 evenveel energie op te wekken als dat er door onze gemeentelijke organisatie wordt verbruikt. En om zoveel mogelijk energie te besparen. Energie die we niet kunnen besparen, wekken we duurzaam op. Dat betekent:

  • we verminderen het energieverbruik met 45% ten opzichte van 2015;
  • energie die we niet kunnen besparen, wekken we 100% duurzaam op.

In de routekaart staan de volgende tussendoelen:

Doel 2022: 15% duurzame energieopwekking en 10% besparing energieverbruik

Doel 2026: 45% duurzame energieopwekking en 25% besparing energieverbruik

Doel 2030: 100% duurzame (lokale) energieopwekking en 45% besparing energieverbruik