iconWat is onze CO2-footprint

We kijken naar 2018 als referentiejaar

De CO2-footprint laat de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen zien. Dit heten de Green House Gas-emissies (GHG-emissies). 2018 dient als referentiejaar voor de CO2-reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO2-uitstoot. Onze directe en indirecte GHG-emissie bedroeg in 2018 549,7 ton CO2. In 2019 was de CO2-uitstoot 626,9 ton. Dit is een toename van 14 procent ten opzichte van het referentiejaar.

We verbruikten meer diesel in 2019

Deze stijging komt vooral door een toename in het dieselverbruik. Door extra snoeiwerkzaamheden en bomenonderhoud maakten de bedrijfswagens meer kilometers. Tot nu toe reden die bedrijfswagens op GTL-diesel, omdat deze zorgt voor een lage uitstoot van roetdeeltjes en fijnstof. GTL-diesel wordt echter uit aardgas gemaakt en stoot 5% meer CO2 uit dan normale diesel.

Biodiesel verlaagt onze CO2-uitstoot door diesel

Biodiesel heeft veel minder CO2-uitstoot. Dat is een slimmere keuze om onze CO2-voetafdruk te verlagen. Vanaf 1 juli 2020 vullen we de dieseltank op de gemeentewerf daarom met biodiesel. Deze is blauw van kleur en gemaakt uit plantaardige oliën. Dit vermindert de CO2-uitstoot door dieselverbruik van de bedrijfswagens en het materieel met minimaal 40 procent.

In 2019 nam het stroomverbruik wel met 25% af

We vervingen de openbare verlichting door slimme LED-verlichting. Hierdoor bespaarden we flink energie. Maar dit levert geen winst in de CO2 op, aangezien we al groene stroom van Agem afnemen. Deze stroom is CO2-neutraal: het veroorzaakt geen CO2-uitstoot.

We nemen maatregelen om CO2 te verminderen

De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot van een organisatie te meten en te verminderen. In 2019 werd de gemeente Bronckhorst gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Hiermee geven we het duurzame voorbeeld. We zetten vooral in op besparen van brandstofverbruik en de zakelijke kilometers. Naast de overstap op hoofdzakelijk biodiesel, vervangen we bedrijfswagens voor een elektrische variant.

Verdeling CO2-emissies gemeente Bronckhorst 2019

We halen 10,9% reductie in 2022

De emissies hierboven zijn vastgesteld voor 2019. In ons plan van aanpak waarin alle reductiemaatregelen zijn opgenomen, hebben we beschreven welke maatregelen we in de komende jaren uitvoeren. Deze zorgen er samen voor dat we 10,9% reductie behalen in 2022 in vergelijking met 2018.

CO2-emissie

Indicatoren

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Doel 2021

Doel 2022

Doel 2023

Niveau op CO2 prestatieladder

EED energie-audit

ntb

2019

niveau 3

niveau 3