iconWe hebben aandacht voor het klimaat in de deelprogramma's

In het Programmaplan 2019 zijn we gestart met de klimaatbegroting. Veel onderwerpen komen aan bod binnen deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3). Hieronder laten wij zien dat bij veel meer deelprogramma’s klimaat een rol speelt. Dit laten we zien om de klimaatbegroting verder te ontwikkelen.

Wat doen we bij de deelprogramma’s op klimaatgebied?

Deel-programma

Ontwikkeling

Bedrag

Gewenst effect

2B

Bloemenbuurt Zelhem verduurzamen

€ 550.000

10% besparing aardgas en 15% besparing elektriciteit

2B

Biodiversiteit

€ 80.000

Vermindering hittestress en opvang regenwater

2B

Mobiliteit 2030

nog onbekend

Vermindering fossiele brandstof

2B

Aanleg van fietsstroken bij 60 km wegen

nog onbekend

Vermindering fossiele brandstof

2B

VO Vorden, duurzaam bouwen

€ 10,7 mln

Energieneutraal gebouw

2B

IHP, duurzaamheidsmaatregelen

€ 2,5 mln

10% besparing aardgas en 15% besparing elektriciteit

3A

Industriepark Zelhem

€ 1,4 mln

10% besparing aardgas en 15% besparing elektriciteit