iconWe zetten de CO2-prestatieladder in

De CO2-prestatieladder is een instrument om de CO2-uitstoot van een organisatie of gemeente te meten en te reduceren. Daarnaast is het een tool voor opdrachtgevers om in te zetten bij aanbestedingen. Met de verschillende niveaus op de ladder wordt snel inzichtelijk wat de intenties zijn van de inschrijvende bedrijven en instellingen.

De CO2-prestatieladder heeft 4 invalshoeken:

  1. Inzicht: we stellen een CO2-footprint op volgens de norm ISO 14064-1. Daarmee krijgen we inzicht in onze CO2-uitstoot.
  2. CO2-reductie: we verminderen de CO2-uitstoot.
  3. Transparantie: we communiceren open over de CO2-footprint en onze reductiedoelstellingen. Zowel met onze inwoners als binnen onze organisatie.
  4. Deelname: we nemen deel aan initiatieven - in de sector of keten - om CO2 te verminderen.