iconWe zetten ons in om in 2030 energieneutraal te zijn

Samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties gaan we voor een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving. Een omgeving waar iedereen zich thuis voelt en aan mee kan doen.

Het gaat om een grote transitie

We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten:

  • duurzame maatregelen moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn;
  • we stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie;
  • we zetten maximaal in op energiebesparing;
  • voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.

We gaan aan de slag met de nieuwe routekaart

De vastgestelde 'Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030' is de richting om hiermee aan de slag te gaan. De routekaart geeft contouren aan voor mogelijke maatregelen. In de routekaart staat welke keuzemogelijkheden en beperkingen er zijn.