iconWe kijken hoe hoog de belastingdruk is

Onder woonlasten verstaan we: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de 'Atlas van de lokale lasten'. Daarin staan per gemeente de verschillende onderdelen van de woonlasten met een gemiddelde waarde voor die gemeente.

In deze tabel staat wat de woonlasten in onze gemeente zijn:

Woonlasten

2018

2019

2020

2021

OZB-lasten voor gezin bij gem. Woz-waarde

318

328

320

326

Rioolheffing voor gezin bij gem. Woz-waarde

268

274

276

281

Afvalstoffenheffing voor een gezin

238

226

189

192

Eventuele heffingskorting voor een gezin

-

-

-

-

Totaal woonlasten voor gezin

824

828

785

799

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin

721

740

739

779