iconKengetallen

Voor het onderhoud voor de verschillende kapitaalgoederen hebben we onderhoudsbudgetten in de begroting staan (kolom benodigd jaarbudget). Volgens het BBV nemen we de onderstaande informatie op over het onderhoud van kapitaalgoederen:

Omschrijving

Stand voorziening 31-12-2020

Benodigde jaarbudget

Jaarlijks gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

2.536.099

844.284

850.841

n.v.t.

n.v.t.

Wegen

n.v.t.

5.183.551

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Speelplaatsen

n.v.t.

72.354

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Openbaar groen

n.v.t.

3.037.145

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Riolering

340

3.734.893

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afval

-

3.930.691

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Begraafplaatsen

n.v.t.

532.956

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Materieel

n.v.t.

918.222

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totalen

2.536.439

18.254.096

850.841

Bedragen in €

Met de beleidsaanpassingen voor bomen in 2020 en voor wegen in 2021 kennen wij geen achterstallig onderhoud meer.