iconOnderhoud afvalvoorzieningen

We werken volgens het 'Grondstoffenplan'. In september 2020 bespreekt de raad het 'Grondstoffenplan 2021-2025'. Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern gemeentelijke ondergrondse verzamelcontainers.

Stand van zaken onderhoud

  • Voor vervangingen hanteren we een vervangingsplan.
  • De kapitaallasten van de (vervangings-)investeringen dekken we uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

Volgens de vervangingsplanning vervangen wij in 2021 verschillende ondergrondse PMD perscontainers.

Financiën

In september 2020 kiest de raad een scenario voor de afvalinzameling vanaf 1 januari 2021. De kosten voor de afvalinzameling en -verwerking zijn gebonden aan een scenario.De dekkingkomt vanuit de afvalstoffenheffing. Voor vervangingsinvesteringen is in 2021 € 150.000 geraamd. Het vervangingsbedrag is toereikend. Dit is opgenomen binnen deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).