iconOnderhoud begraafplaatsen

Sinds 2007 vormt het 'Beheerplan begraafplaatsen Gemeente Bronckhorst' het kader voor het onderhoud van de begraafplaatsen.

Stand van zaken onderhoud

We onderhouden het groen op de begraafplaatsen op niveau B. De onkruidbeheersing vindt plaats op niveau A. Voor zowel begravingen als asbestemmingen is er de komende jaren voldoende capaciteit.

Relevante ontwikkelingen

We onderzoeken hoe we het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen kostendekkend kunnen maken.

Financiën

Houden wij een minimale kostendekkendheid van 50% bij begraafplaatsen aan? Dan zijn de financiële middelen voor beheer en onderhoud van de begraafplaatsen voldoende. De kosten zijn opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).