iconOnderhoud gebouwen

Het beleidskader voor het onderhoud van gebouwen is de geactualiseerde 'Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 2019-2048'. Deze actualiseren we iedere 4 jaar (2023).

Stand van zaken onderhoud

De gebouwen hebben een redelijke tot goede staat van onderhoud. We voeren het onderhoud doelmatig uit. In de onderhoudsvoorziening hebben wij 31 gebouwen.

Relevante ontwikkelingen

We onderzoeken de mogelijkheden om deze gebouwen te verduurzamen.

Financiën

De jaarlijkse storting in de egalisatievoorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en

sportaccommodaties is op basis van de geïnventariseerde onderhoudsbehoefte in de begroting

opgenomen. De gemeentelijke gebouwen zijn financieel opgenomen onder: