iconOnderhoud materieel

Materieel is nodig voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. Voor het vervangen van materieel vormen de afschrijvingstermijnen in de 'Financiële verordening Bronckhorst 2017'de basis.

Stand van zaken

Voor de aanschaf van materieel gebruiken we een vervangingsplanning die we ieder kwartaal actualiseren. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: een passend machinepark bij het huidige werkpakket, een efficiënte inzet van materieel en personeel en zo duurzaam mogelijk.

Relevante ontwikkelingen

Wij realiseren een aantal vervangingen van de investeringslijst waaronder snippercombinatie’s, 2 elektrische auto’s, 2 bussen en materieel voor gladheidbestrijding.

Financiën

We hebben voor € 294.000 aan vervangingen gepland. De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).