iconOnderhoud speelplaatsen

In het 'Speelruimteplan gemeente Bronckhorst' staan de keuzes die we maken om het aantal speelplekken en speeltoestellen te verminderen. Deze keuzes maken we op basis van demografische ontwikkelingen. Hierdoor realiseren wij een passende, goed verdeelde en aantrekkelijke speelruimte voor de jeugd in Bronckhorst.

Stand van zaken onderhoud

In 2014 zijn we gestart met de uitvoering van dat Speelruimteplan. Het doel is om binnen 6 jaar een passende en aantrekkelijke speelruimte voor alle kinderen te realiseren. Vrijkomende speeltoestellen van goede kwaliteit gebruiken we om speeltoestellen op andere (blijvende) speelplekken te vervangen. Buurtbewoners en DBO’s kunnen speelplekken en speeltoestellen adopteren of beheren.

Speelplekken

Omschrijving

2013

Medio 2020

Streefbeeld 2021

Aantal

90

62

58

Relevante ontwikkelingen

We gaan aan de slag in Vorden met de uitvoering van het Speelruimteplan

In Vorden heffen we 5 speelplekken op. We gaan daarmee in Vorden van 16 naar 11 speelplekken en 2 speelplekken worden opgewaardeerd.

We vervangen ook speeltoestellen

Bij het opheffen van speelplekken stimuleren wij de adoptie ervan. We maken een begin met de planning om de speeltoestellen in Bronckhorst te vervangen.

Financiën

Het onderhoudsbedrag is opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).