iconOnderhoud wegen

In het wegbeheerssysteem volgen wij de staat van al onze (verharde) wegen (875 km). Dit systeem geeft richting aan de meerjaren onderhoudsplanning.

Stand van zaken onderhoud

We kiezen ieder jaar welke wegen we onderhouden en welke schades we moeten repareren om onze wegen veilig te houden. We prioriteren op basis van budget en risico’s.

Relevante ontwikkelingen

Het nieuwe onderhoudsplan biedt maatwerk 

Uit het 'Programma Wegenonderhoud 2020-2025' blijkt dat het huidige onderhoudsniveau duur is. Het nieuwe onderhoudsplan biedt maatwerk. We bekijken voor iedere situatie welk onderhoud voorrang heeft, maatwerk dus. Veiligheid staat daarbij voorop. Belangrijke doorgangswegen vragen bijvoorbeeld meer onderhoud dan wegen die minder vaak gebruikt worden. Dit is 1 van de speerpunten van het coalitieakkoord ‘Gewoon doen’.

Financiën

Op basis van het nieuwe onderhoudsplan 'Programma Wegenonderhoud 2020-2025' is een structureel budget van € 1,9 miljoen nodig voor wegenonderhoud. Hiermee houden we de asfalt- en klinkerwegen veilig en zorgen we dat we geen kapitaal vernietigen. De overige budgetten zijn nodig voor het overig onderhoud aan de wegen, bermen, onkruidbestrijding en gladheidsbestrijding. Het onderhoudsbudget voor de wegen is opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).