iconWe nemen deel in stichtingen en verenigingen

We nemen zowel bestuurlijk als financieel deel in 3 stichtingen en verenigingen. We zijn niet wettelijk verplicht deel te nemen en de bijdrage kent geen verplichtend karakter, zoals dat bij samenwerkingsverbanden wel zo. We doen hierin vrijwillig mee vanuit ambitie.

We nemen deel in de volgende stichtingen en verenigingen:

Stichting IJsselgraaf

Stichting IJsselgraaf

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Hummelo

Doelstelling en belang

Zorgen voor de continuïteit van het openbaar onderwijs.

Partijen

De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Doesburg

Vertegenwoordiging

Portefeuillehoudersoverleg: Wethouder P.L.P.S. Hofman

Risico's

Afname leerlingenaantallen, huisvesting en financiële baten (lage rente). De financiële buffer is toereikend.

Onderwerpen 2021

Uitvoering Meerjarenbeleidsplan IJsselgraaf en kwantificeren risico's, samenwerking spelenderwijs.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Geen bijdrage

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

-

-

-

Bijdrage per inwoner

0,00

0,00

0,00

Eigen vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Vreemd vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Resultaat

onbekend

onbekend

onbekend

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gemeenten collectief en individueel bijstaan bij de uitvoering van hun bestuurstaken.

Partijen

Alle 355 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius en Aruba lid

Vertegenwoordiging

Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG

Risico's

-

Onderwerpen 2021

Uitvoeren verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024' en uitvoering 'Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024'.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Gewogen inwonerbijdrage en bijdrage voor diensten

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

142.581

149.878

155.722

Bijdrage per inwoner

3,94

4,15

4,34

Eigen vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Vreemd vermogen

onbekend

onbekend

onbekend

Resultaat

onbekend

onbekend

onbekend

Euregio

Euregio

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Gronau (Dld)

Doelstelling en belang

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen, ondersteunen en coördineren. Een belangrijke taak is de coördinatie van Europese en grensoverschrijdende subsidies (Interreg-programma).

Partijen

Gemeenten in Nederland (Oost-Gelderland en Twente) en Duitsland (Kreis Borken e.o.)

Vertegenwoordiging

De Euregioraad kent in totaal 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties.

Risico's

-

Onderwerpen 2021

-

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Werkelijk 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Bijdrage van Bronckhorst

14.400

10.736

10.455

Bijdrage per inwoner

0,40

0,30

0,29

Eigen vermogen

1.676.133

onbekend

onbekend

Vreemd vermogen

46.865.451

onbekend

onbekend

Resultaat

33.419

onbekend

onbekend