iconInleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in onze nieuwe en onze meest relevante risico’s.

Goed risicomanagement is onmisbaar

Een risico is een onzekere gebeurtenis met mogelijke gevolgen voor wat we willen bereiken. Goed risicomanagement is niet meer weg te denken binnen een gemeentelijke organisatie. We willen zorgvuldig omgaan met zowel interne als externe factoren die bij gemeenten voor onzekerheid kunnen zorgen. De uitbraak van het coronavirus is hier een duidelijk voorbeeld van.

We lopen risico’s op verschillende vlakken

Risico’s hebben niet alleen financiële gevolgen. We zien ook risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en juridische aansprakelijkheid. Realiseren we beleidsdoelen niet of niet helemaal? Dan kan dit slecht zijn voor ons imago en verlies in vertrouwen veroorzaken.

We blijven een gezonde en dynamische organisatie

In coronatijd is het extra belangrijk om onze risico's goed in beeld te hebben en goed te managen. Zodat we er aan de ene kant voor zorgen dat de totale omvang van de risico's (de benodigde weerstandscapaciteit) in verhouding staat tot onze vermogenspositie. En zodat we er aan de andere kant voor zorgen dat we bereid blijven om nieuwe risico's aan te gaan. Zo blijven we een gezonde en dynamische organisatie.