iconWat is onze weerstandscapaciteit?

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen die wij daadwerkelijk beschikbaar hebben om de risico's in financiële zin af te dekken. Die weerstandscapaciteit bestaat uit 2 delen:

  1. een structureel deel: dit deel is ieder jaar opnieuw beschikbaar
  2. een incidenteel deel: dit is 1 keer beschikbaar

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Structureel

Incidenteel

Totaal

Vrij aanwendbaar deel Algemene reserve

11.500

11.500

berekening

Norm artikel 12 gemeente (Algemene uitkering)

11.390

Begrote ozb-opbrengst

7.775

Onbenutte belastingopbrengst

3.615

3.615

3.615

Post onvoorzien begroting

128

128

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

3.743

11.500

15.243