iconWat is onze weerstandsvermogen?

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat dus uit alle middelen die de gemeente daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. We houden hierin ook rekening met de risico’s die de coronacrisis met zich meebrengt.

We nemen beheersmaatregelen

Naast inventarisatie en actualisatie van onze risico's proberen we zo goed als het kan beheersmaatregelen te bedenken en in te voeren. Hierdoor kunnen we de kwantificering (kans x financieel maximum) naar beneden bijstellen.

We hebben een weerstandscapaciteit nodig van ruim € 6,6 miljoen

Op basis van alle hiervoor genoemde risico's, hebben we een risicosimulatie uitgevoerd. Dat doen we omdat we niet het totale risicobedrag (€ 24,6 miljoen) hoeven te reserveren. Niet alle risico’s vinden gelijktijdig plaats, ook niet in de vooraf beoordeelde mate. Uit de risicosimulatie blijkt dat we een weerstandscapaciteit nodig hebben van ruim € 6,6 miljoen. Dit kunnen we met 90% zekerheid zeggen, uitgaande van het basisscenario corona van het CPB.

We bepalen ons weerstandsvermogen

Ten opzichte van de laatste inventarisatie is de benodigde capaciteit door de coronacrisis vanzelfsprekend toegenomen. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moeten we de relatie leggen tussen de benodigde weerstandscapaciteit (de financieel beoordeelde risico's) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen weer.