iconAlgemeen

Onze doelen voor dit programma

  • Een veilige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
  • Gezond en innovatief ondernemersklimaat, bevorderen van werkgelegenheid, productiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • De centra van de vier grotere kernen Vorden, Hengelo, Zelhem en Steenderen zijn aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig.
  • In 2030 is Bronckhorst energieneutraal en klimaatbestendig en is er sprake van een circulaire economie.

We monitoren de gevolgen van de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis op het bedrijfsleven en de werkgelegenheid blijven we monitoren. Waar dat kan en wenselijk is, ondersteunen we de lokale dienstverlening. Toerisme en landbouw zijn kenmerkende sectoren voor onze gemeente. Hier besteden we dan ook de nodige aandacht aan het komende jaar.

We gebruiken de ruimte op bedrijventerreinen efficiënter

We zorgen voor genoeg ruimte voor bedrijven in onze gemeente. Daar investeren we in. We starten met het Industriepark in Zelhem. Hier zijn we bezig met een vergaand herstructureringsplan om ruimte te maken voor de uitbreiding van bestaande bedrijven.

We werken aan duurzaamheid

Dit jaar komen projecten uit onze routekaart energieneutraal Bronckhorst echt tot uitvoering. Daarnaast ontwikkelen we de Regionale Energiestrategie van concept tot een definitieve versie. Dit betekent voor Bronckhorst met name dat we regels moeten maken voor windenergie. Hier wordt u het komende jaar nadrukkelijk bij betrokken. Daarnaast gaat het nieuwe grondstoffenplan het komende jaar in werking waarmee kosten en opbrengsten weer meer met elkaar in balans worden gebracht. Tegelijkertijd blijven we inzetten op onze doelstelling voor minder restafval en meer zuivere grondstoffen.

We verbeteren de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied

Een aantal van onze kernen heeft een kwaliteitsimpuls nodig om ervoor te zorgen dat het ook fijn wonen is in deze dorpen in de toekomst. Met kernen met een aantrekkelijk aanbod van commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Dit geldt voor de 4 dorpen waarvoor de werkgroepen Vitale kernen visies hebben ontwikkeld en maar ook zeker voor het buitengebied van onze gemeente.