iconAlgemeen

Onze doelen voor dit programma

  • Gezond en innovatief ondernemersklimaat, bevorderen van werkgelegenheid, productiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Samenwerking en verbinding voor een actieve samenleving (dienstbare overheid).

Hoe kunnen we onze samenleving het beste ondersteunen?

Corona heeft een grote impact op onze samenleving, maar daarmee ook op ons als bestuur en organisatie. Wij stellen ons nu de vraag: hoe kunnen we onze samenleving het beste ondersteunen? Fysiek maar in sommige gevallen ook digitaal en op afstand.

Een goede samenwerking is belangrijk

Een goede samenwerking met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en andere overheden is daarbij belangrijk. In dit programma leest u waar we op in zetten en hoe wij dat het komende jaar gaan doen.

Dienstverlenend en regionaal betrokken

Belangrijk is dat we met ons nieuwe dienstverleningsprogramma starten. We zijn duidelijk in onze ondersteuning van initiatieven van de samenleving. En we blijven ons actief inzetten in de regionale samenwerking. Ook nemen wij een trekkersrol op ons om regionaal meer datagestuurd te gaan werken met het Datalab GO.