iconAlgemeen

Onze doelen voor dit programma

 • We willen jeugdigen weerbaar en gezond op laten groeien en zorg zoveel mogelijk voor zijn.
 • We investeren in preventie en vroegsignalering, zodat inwoners nu en in de toekomst vitaal oud kunnen worden.
 • Bronckhorst moet voor iedere inwoner een plek zijn waar hij/zij zich thuisvoelt, waar geen belemmeringen zijn voor zelfontplooiing en zelfredzaamheid.
 • Iedereen heeft een stevige basis nodig om mee te kunnen doen naar vermogen.
 • Versterken van de leefbaarheid en samenredzaamheid van de samenleving als geheel.
 • Het creëren van vitale leefbare kernen met een woningvoorraad die zowel kwantitatief als kwalitatief aansluit bij de demografische ontwikkelingen.
 • Een veilige, gezonde en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.
 • Gezond en innovatief ondernemersklimaat, bevorderen van werkgelegenheid, productiviteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • De centra van de vier grotere kernen Vorden, Hengelo, Zelhem en Steenderen zijn aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig.
 • In 2030 is Bronckhorst energieneutraal en klimaatbestendig en is er sprake van een circulaire economie.
 • Samenwerking en verbinding voor een actieve samenleving (dienstbare overheid).

We voeren de woonvisie uit

Wij gaan door met het uitvoeren van de woonvisie. Dit betekent onder andere dat we ervoor zorgen dat het aanbod van woningen aansluit bij de veranderende samenstelling en de woonwensen van de inwoners.

We stellen de omgevingsvisie vast

De omgevingsvisie voor Bronckhorst wordt opgesteld in het kader van de Omgevingswet. Hierin hebben we aandacht voor onze identiteit en onze fysieke leefomgeving. Nu en in de toekomst.

We investeren in scholen voor primair onderwijs

We zijn op dit moment druk met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan. Dat doen we samen met de schoolbesturen. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in scholen voor primair onderwijs. Ook daar blijft ruimte nodig om met het onderwijs aan te sluiten op demografische ontwikkelingen. Dat betekent onder andere dat we schoolgebouwen moeten herstructureren.

Sterk voortgezet onderwijs en een goede samenwerking met het bedrijfsleven

We denken dat sterk voortgezet onderwijs (VO) in Bronckhorst een blijvend effect heeft op de leefbaarheid, arbeidsmarkt en lokale economie. Door te investeren in huisvesting ondersteunen wij het voortgezet onderwijs voor (de leerlingen binnen) Bronckhorst. Ook geven we leerlingen van buiten de gemeente de kans om kennis te maken met onze gemeente.

We zorgen voor een binnensportlocatie voor elk deelgebied

Het is onze ambitie dat er voor elk deelgebied van de gemeente een binnensportlocatie is voor verenigingen om te sporten. Dat betekent dat er op termijn in totaal minder sportaccommodaties zijn. De komende jaren investeren wij in die locaties die blijven. Deze locaties kunnen dan langer mee. Waar mogelijk werken we samen met verenigingen en andere partners om de inzet van gemeentelijke investeringen optimaal te verbinden met particuliere investeringen. Daarvoor voeren we haalbaarheidsstudies uit. Dit doen we bijvoorbeeld in Keijenborg en Hengelo.