iconKerngegevens

Maatstaven

1-1-2020

1-1-2020

1-1-2021

Schatting

Werkelijk

Schatting

Sociale structuur

Aantal inwoners

36.155

36.052

35.884

van 0 t/m 17 jaar

6.318

6.254

5.986

van 18 t/m 64 jaar

20.500

20.361

20.317

van 65 t/m 74 jaar

5.358

5.317

5.441

van 75 jr en ouder

3.979

4.120

4.140

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

339

340

340

Pw (Participatiewet (voorheen Wwb)

293

293

293

Bbz

6

6

6

Periodieke uitkeringen ingevolge de IOAW

39

39

39

Periodieke uitkeringen ingevolge de IOAZ

1

2

2

Aantal leerlingen

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

377

377

377

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente

28.643

28.642

28.642

ha

Land

28.350

28.347

28.347

ha

Binnenwater

293

295

295

ha

Lengte van wegen

847,50

847,50

847,50

km

Asfaltwegen

496,00

496,00

496,00

km

Betonwegen (buitengebied)

6,50

6,50

6,50

km

Klinkerwegen

166,00

166,00

166,00

km

Zandwegen

179,00

179,00

179,00

km

Verharde wegen (asfalt- beton en klinkerwegen):

666,00

666,00

666,00

km

In de kom

156,00

156,00

156,00

km

Buiten de kom

510,00

510,00

510,00

km

Groenbeheer binnen de bebouwde kom

Bomen

13.500

13.464

13.500

st

Bermen

120.000

123.385

120.000

m2

Gazons

490.000

531.445

532.000

m2

Bosplantsoen

260.000

261.197

260.000

m2

Hagen

13.000

14.101

14.000

m1

Plantsoen

105.000

100.483

101.000

m2

Aantal woningen (BAG code en -gebruiksdoel)

01 woonfunctie

16.239

16.331

16.360

11 bijeenkomstfunctie

194

201

203

31 gezondheidszorgfunctie

541

582

582

41 industriefunctie

1.769

1.774

1.781

51 kantoorfunctie

241

243

241

61 logiesfunctie

493

500

500

71 onderwijsfunctie

35

35

35

76 sportfunctie

49

49

50

81 winkelfunctie

354

355

355

91 overige gebruiksfunctie

689

691

690