icon1B Toegang en individuele voorzieningen

V_1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Lasten

Baten

Saldo

6-2 Wijkteams

1.449

5

-1.444

6-3 Inkomensregelingen

6.604

5.406

-1.198

6-4 Begeleide participatie

4.913

850

-4.063

6-5 Arbeidsparticipatie

967

33

-934

6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.363

11

-1.352

6-71 Maatwerk dienstverlening 18+

7.776

483

-7.293

6-72 Maatwerk dienstverlening 18-

7.667

-

-7.667

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

118

-

-118

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

1.010

-

-1.010

Totaal

31.867

6.787

-25.079