icon 4A Besturen

4A BESTUREN

Lasten

Baten

Saldo

0-1 Bestuur

1.897

-

-1.897

0-2 Burgerzaken

1.273

396

-877

Totaal

3.171

396

-2.775