iconAlgemene dekkingsmiddelen

AD_AU Algemene uitkering

Lasten

Baten

Saldo

0-7 Algemene uitkering ov.uitk.Gemeentefonds

-

53.662

53.662

Totaal

-

53.662

53.662

AD_DIV Dividenden

Lasten

Baten

Saldo

0-5D Treasury, dividenden

4

320

316

Totaal

4

320

316

AD_LOKHEF Lokale heffingen

Lasten

Baten

Saldo

0-61 OZB woningen

474

5.250

4.776

0-62 OZB niet-woningen

92

2.525

2.433

0-64 Belastingen overig

54

450

396

Totaal

619

8.225

7.606

AD_OV Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo

0-8 Overige baten en lasten

1.652

-

-1.652

Totaal

1.652

-

-1.652

AD_RENTE Saldo financieringsfunctie rente

Lasten

Baten

Saldo

0-5R Treasury, rente

738

1.050

313

Totaal

738

1.050

313