iconJaarlijks terugkerende verplichtingen

De jaarlijks terugkerende, arbeidskosten gerelateerde, verplichtingen van een vergelijkbaar volume (niet opgenomen vakantiedagen, wachtgelden, e.d.) nemen we op in de exploitatie. Voor pensioenen en wachtgelden van (voormalige) wethouders hebben we toereikende voorzieningen gevormd. De omvang van deze voorzieningen toetsen wij regelmatig en passen de omvang zo nodig aan.