iconBaten en lasten 2021-2024 per programma

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma

Zorg en ondersteuning

baten

6.787

6.766

6.747

6.747

lasten

35.051

34.839

34.802

34.802

saldo

-28.263

-28.073

-28.055

-28.055

Wonen en leefomgeving

baten

7.718

7.551

7.566

7.581

lasten

26.037

25.353

25.121

25.696

saldo

-18.319

-17.803

-17.556

-18.115

Bedrijvigheid en ontwikkeling

baten

5.050

5.054

5.049

5.042

lasten

7.032

7.068

6.616

7.129

saldo

-1.983

-2.014

-1.567

-2.087

Bestuur

baten

396

339

339

339

lasten

3.171

3.198

3.138

3.157

saldo

-2.775

-2.859

-2.798

-2.818

Totaal programma's

-51.340

-50.748

-49.976

-51.076

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

baten

8.225

8.225

8.225

8.225

lasten

619

559

559

559

saldo

7.606

7.666

7.666

7.666

- Algemene uitkering

baten

53.662

53.994

53.687

53.405

lasten

-

-

-

-

saldo

53.662

53.994

53.687

53.405

- Dividenden

baten

320

320

438

438

lasten

4

4

4

4

saldo

316

316

434

434

- Saldo financieringsfunctie

baten

1.050

1.011

970

931

lasten

738

690

643

601

saldo

313

321

327

330

- Overige algemene dekkingsmiddelen

baten

-

-

-

-

lasten

1.525

1.617

1.637

1.637

saldo

-1.525

-1.617

-1.637

-1.637

Totaal algemene dekkingsmiddelen

60.372

60.680

60.478

60.198

Overhead

baten

243

243

243

243

lasten

9.965

9.911

9.909

9.897

saldo

-9.723

-9.668

-9.666

-9.654

Heffing VPB

saldo

-

-

-

-

Onvoorzien

baten

-

-

-

-

lasten

128

128

128

128

saldo

-128

-128

-128

-128

Saldo van baten en lasten (A)

-818

136

708

-660

Toevoeging aan reserves

-

233

54

-

Onttrekking aan de reserves

1.277

652

350

1.298

Saldo onttrekkingen / toevoegingen aan reserves (B)

1.277

418

296

1.298

Geraamd resultaat (A + B)

Begrotingstekort

-

-

-

-

Begrotingsoverschot

459

554

1.004

638