iconDeelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Portefeuillehouder

Evert Blaauw

Ambtelijk trekker

Huub Westendorp

Het preventieakkoord: van regionaal naar lokaal

Inleiding

Het regionale preventieakkoord vertalen we in een uitvoeringsprogramma naar de Bronckhorster situatie. Daarin leggen we ook de verbinding met de lokale nota volksgezondheid. De volgende regionale thema’s geven we prioriteit:

  • Het stimuleren van een gezonde leefstijl.
  • Een vervolg op de uitvoering van het project Rookvrije generatie.
  • Basis op orde: schuldhulpverlening, eenzaamheid en inburgering.

Het uitvoeringsplan dementievriendelijke gemeente en de inclusie agenda zijn vanwege de coronacrisis gepauzeerd. Deze pakken we na de coronacrisis weer op.

Resultaten

We zetten bij preventie vooral in op eenzaamheid

In 2022 zetten we het lokale preventieprogramma in om samen met de maatschappelijke partners het belang van preventie zichtbaar en bruikbaar te maken. De komende periode is in het bijzonder aandacht voor eenzaamheid. Tijdens de coronacrisis zijn gevoelens van eenzaamheid en somberheid toegenomen. Sociaal consulenten ondersteunen extra op vroegsignalering en ondersteuning bij urgente problematiek. We organiseren activiteiten ter voorkoming en bestrijding van eenzaamheid. Denk aan activiteiten voor jonge mantelzorgers, activiteiten voor ouderen etc. Hierin is het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek (NOVA) een belangrijke motor.

We zijn alert op armoede na corona

Inleiding

De afgelopen jaren hebben we extra ingezet op het ondersteunen bij armoede. Met de kindpakketten, vroegsignalering schulden, steunmaatregelen rond corona en de integrale benadering vanuit de sociaal consulenten ondersteunen we steeds meer inwoners. De coronacrisis maakt echter dat er ook situaties onzichtbaar zijn. Het is onbekend hoe inwoners zich redden met onzekerheid rond hun inkomen. Het effect van het stopzetten van de steunmaatregelen van het Rijk is naar verwachting op z'n vroegst over een half jaar duidelijk.

Resultaten

We toetsen effecten van de afbouw van steunmaatregelen

We toetsen de inzet rond de kindpakketten en de actuele behoefte aan ondersteuning en spelen daar actief op in. We zijn alert op de effecten van de afbouw van steunmaatregelen, zowel voor ondernemers als in persoonlijke situaties.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2019

Doel 2020

Realisatie 2020

Doel 2021

Doel 2022

Kader 1: gezond en weerbaar

Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter

Kto wmo/jeugd

83%

2018

87%

83%

91%

83%

83%

Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp)

Civision

12%

2018

12%

12%

11%

8%

Kader 2: vitaal oud worden

Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen

GGD-monitor

11,5%

2016

11%

13%

10%

<10%

Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer alcoholische drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid

GGD E-movo

26%

2015

25%

24%

Kader 3: Bronckhorst inclusief

Percentage WSW-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden)

eigen systeem/ database

100%

2020

90%

97%

100%

100%

Percentage WSW-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector

eigen systeem/ database

76%

2020

50%

77,5%

76%

76%

Kader 4: zo doen we dat

Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven.

Civision

2,75%

2018

2,75%

6%

2,75%

Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers

Onderzoek
Moventem

32%

2016

Geen actuele gegevens aanwezig

32%

Kader 5: iedereen een stevige basis

Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie

Civision

9%

2018

15%

28%

20%

25%

Percentage inwoners in een leerwerktraject

Civision

54%

2020

50%

55%

55%

60%

Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening

Stadsbank/ RIS Inforing

23 k

2019

15 k

10 k

10 k

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

% Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

CBS 2019

3,00%

3,00%

3,00%

5,00%

% Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

CBS 2019

1,00%

2,00%

1,00%

2,00%

Indicator

Bron

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Gelderland 2019

% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

CBS 2019

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners)

CBS 2020

151,8

141,1

194,7

403,8

Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar)

Halt 2020

6

5

5

10

% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2020

10,9%

11,3%

11,6%

11,8%

% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2020

1,1%

1,4%

1,7%

1,3%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)

CBS 2020

590

620

660

691

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners)

CBS 2020

252,3

237,7

214,9

192,6

Indicator

Bron

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2019

Gelderland 2019

% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

CBS 2020

nb

0,20%

0,20%

0,30%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 03-08-2021

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen.

Er, door het opschuiven van taken en extra taken, extra inzet van met name VNOG/GGD wordt gegenereerd. Vanuit het Rijk vindt compensatie plaats. Onzeker blijven nog de noodzakelijke maatregelen in de toekomst en of deze ook vergoed worden.

Financieel - Overschrijding van budgetten.

40%

€ 250.000

1,02%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).