iconOntwikkelingen

De eerste investeringen voor de Investeringsagenda (vastgesteld in 2021) beginnen te lopen. In 2021 zijn we gestart met de eerste voorbereidingen voor het Multifunctioneel Sportcentrum in Keijenborg en dat ronden we in 2022 af. In de Sportagenda heeft uw raad middelen vrijgemaakt voor het stimuleren van sport, het ondersteunen van verenigingen en voor bijdragen aan private (sport)accommodaties. Hierin investeren we de komende jaren € 3 miljoen.
Voor Leefbaarheid is voor € 1.995.000 aan kredieten beschikbaar gesteld. Die investeringen doen we in 2022. De investeringen voor de bouw van de VO-school in Vorden voor € 10,7 miljoen staan gepland voor 2023. De overige investeringen voor de Investeringsagenda kennen geen concrete raadsvoorstellen en -besluiten en hebben we opgenomen in 2025 (€ 16,9 miljoen).

Voor deze investeringen en de vervangingsinvesteringen trekken we tot 2025 voor € 32,7 miljoen externe geldleningen aan. We lenen omdat onze bezittingen voor een groot deel in materiële vaste activa zit (vooral gebouwen). We hebben 'stenen' beschikbaar, geen 'geld'. We willen zo min mogelijk liquide middelen aanhouden.