iconGrondbeleid

Bronckhorst voert een faciliterend grondbeleid en vastgoedbeheer. Dit betekent dat we alleen grond of vastgoed aankopen als daarvoor een specifiek beleidsdoel is. En als maatschappelijke organisaties of marktpartijen dit niet kunnen realiseren. We vernieuwen ons grondbeleid door het aan te passen aan het omgevingsbeleid. Daarvoor passen we onze organisatie en werkwijze aan.

We willen de beleidsdoelen voor wonen en het vestigen van bedrijven bereiken

Met ons faciliterende grondbeleid willen we de ruimtelijke plannen realiseren die onder andere in de Woonvisie 2019-2025 en het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 (RPWA) staan. We werken hierbij samen met private initiatiefnemers en maatschappelijke partners, zoals woningbouwcorporaties.

Lopende grondexploitaties

In Bronckhorst verwachten we in 2022 één actieve grondexploitatie (het industriepark) te hebben. In een 2e grondexploitatie zijn de resterende 5 bouwkavels ondergebracht. We verwachten inkomsten, na aftrek van kosten, uit bouwgrondverkopen van de bedrijventerreinen € 169.000 in 2022 en € 378.000 in 2024.
Voor de verkoop van vrijkomend maatschappelijk vastgoed zoals de VO-school en de MFA in Keijenborg komen de opbrengsten ten goede aan de realisatie van de nieuwbouw. Daarom worden hier de opbrengsten niet opgenomen.

Voor de rest kennen we alleen gebiedsprocessen. We beschrijven onze lopende gebiedsprocessen (herinrichting van leefgebieden) in deelprogramma 3A Economie (2.1.3).

Resultaten

We voeren meer grondtransacties uit

We verwachten meer aan- en verkopen te doen om onze beleidsdoelen te realiseren. In het bijzonder op het gebied van wonen en werklocaties.