iconWe hebben aandacht voor het klimaat in de deelprogramma's

Bronckhorst wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Dat betekent er alleen duurzame energie wordt gebruikt (geen uitstoot van CO2) bij alle activiteiten in de gemeente. Dit beleid is gemaakt in 2019. Sindsdien werken we hard aan de realisatie van dit doel. De doelstellingen betreffen de hele gemeente, dus onze inwoners maar ook de bedrijven en instellingen. De doelstelling gaat uit van 45% minder energieverbruik ten opzichte van 2015 en het duurzaam opwekken van het resterend energiegebruik. De opwekking doen we binnen de gemeente.

We hebben een energiedashboard

In programma 3B is genoemd met welke projecten en activiteiten we willen zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert. We hebben een energiedashboard ontwikkeld dat laat zien waar Bronckhorst staat op weg naar ‘energieneutraal in 2030’. Het biedt op een eenvoudige manier direct inzicht in verschillende aspecten. Denk aan: duurzame opwek, energieverbruik en energiebesparing en mobiliteit. In het energiedashboard is te zien dat het aandeel duurzame opwek wel iets stijgt en het energieverbruik licht daalt, maar het behalen van de doelstelling is nog ver weg.

Wat doen we bij de deelprogramma’s op klimaatgebied?

Veel klimaatonderwerpen komen aan bod binnen deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3). Hieronder laten we zien dat bij veel meer deelprogramma’s klimaat een rol speelt. Vanaf deze plek willen we de rode draad hierin ontwikkelen, vasthouden en de klimaatbegroting verder ontwikkelen.

Deel-programma

Ontwikkeling

Bedrag

Gewenst effect

2B

Bloemenbuurt Zelhem verduurzamen

€ 550.000

10% besparing aardgas en 15% besparing elektriciteit

2B

Biodiversiteit

€ 80.000

Vermindering hittestress en opvang regenwater

2B

VO Vorden, duurzaam bouwen

€ 10.700.000

Energieneutraal gebouw

2B

IHP, duurzaamheidsmaatregelen

€ 2.500.000

10% besparing aardgas en 15% besparing elektriciteit

3A

Industriepark Zelhem

€ 1.400.000

10% besparing aardgas en 15% besparing elektriciteit

2B

Mobiliteit 2030

nog onbekend

Vermindering fossiele brandstof

2B

Aanleg van fietsstroken bij 60 km wegen

nog onbekend

Vermindering fossiele brandstof