iconWe zetten ons in om in 2030 energieneutraal te zijn

Samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties gaan we voor een veilige en schone woon- en werkomgeving. Een omgeving waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen.

Het gaat om een grote transitie

We hanteren daarbij een viertal uitgangspunten:

  • duurzame maatregelen moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn;
  • we stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie;
  • we zetten maximaal in op energiebesparing;
  • voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.

We gaan aan de slag met de nieuwe routekaart

De vastgestelde 'Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030' is de richting om hiermee aan de slag te gaan. De routekaart geeft contouren aan voor mogelijke maatregelen. In de routekaart staat welke keuzemogelijkheden en beperkingen er zijn.

In de verrijkte routekaart staan tussendoelen

Doel 2022: 15% duurzame energieopwekking en 10% besparing energieverbruik

Doel 2026: 45% duurzame energieopwekking en 25% besparing energieverbruik

Doel 2030: 100% duurzame (lokale) energieopwekking en 45% besparing energieverbruik

De maatregelen die we nemen in 2022 op een rij

  • Uitgaande van 45% minder energieverbruik in 2030 willen we in 2022 het energieverbruik terugbrengen met minimaal 6,5%.
  • De duurzame opwek willen we met minimaal 5% vermeerderen in 2022. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2019.
  • De gemeente geeft het duurzame voorbeeld door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. De gemeente is als organisatie gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.