iconWe kijken hoe hoog de belastingdruk is

Onder woonlasten verstaan we: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven waarmee ieder huishouden in een gemeente jaarlijks te maken krijgt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) publiceert jaarlijks de 'Atlas van de lokale lasten'. Daarin staan per gemeente de verschillende onderdelen van de woonlasten met een gemiddelde waarde voor die gemeente.

In onderstaande tabel staat wat de woonlasten in onze gemeente zijn. Daarbij komen de jaren 2019 tot en met 2021 uit gepubliceerde begrotingen (COELO-atlas) en 2022 uit deze programmabegroting voor het jaar 2022.

Woonlasten

2019

2020

2021

2022

OZB-lasten voor gezin bij gem. Woz-waarde

328

334

342

368

Rioolheffing voor gezin bij gem. Woz-waarde

274

278

287

265

Afvalstoffenheffing voor een gezin

226

181

288

293

Eventuele heffingskorting voor een gezin

-

-

-

-

Totaal woonlasten voor gezin

828

793

917

926

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin

739

773

810

810